Društva bibliotekarjev so povezana v zvezo bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS).

Društvo bibliotekarjev Koroške (v nadaljevanju DBK) je prostovoljno, samostojno, strokovno združenje knjižničarskih delavce v Koroške regije, ki smo se povezali z namenom druženja, izmenjave izkušenj in strokovnih informacij s področja knjižničarstva.

Sedež DBK je v Koroški o srednji knjižnici dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem.

NADZORNI ODBOR

Predsednica
Simona Šuler Pandev, Koroška osrednja knjižnica

Člani
Simona Vončina, Koroška osrednja knjižnica
Helena Gosak, Knjižnica Radlje ob Dravi

ČASTNO RAZSODIŠČE

Predsednica
Mojca Ruter, Knjižnica prve OŠ Slovenj Gradec

Člani
Maja Dretnik, Koroška osrednja knjižnica
Lea Vavkan, Koroška osrednja knjižnica