2. februarja 1959 so se v tedanji Študijski knjižnici na Ravnah zbrali knjižničarji treh dolin, Mežiške, Mislinjske in Dravske (področje bivšega okraja).

Na tem sestanku so se pomenili o težavah, ki jih imajo knjižničarji, poslušali dva referata o nabavljanju dobrih knjig in o novih načinih urejanja knjižnic, Študijska knjižnica pa je pripravila na ogled novejše revije in knjige.

Ugotovili so, da bi bilo dobro in pametno preiti od mnogokrat pretihega in skromnega delovanja posameznika h kolektivnemu in s tem doseči hitrejši napredek tako za knjižničarje in knjižnice, kot stroko samo.

Zaradi tega so soglasno ustanovili sindikalno podružnico Društva bibliotekarjev Slovenije (sedaj Zveza bibliotekarskih društev Slovenije).

9. maja 1968 so se člani podružnice DBS izrekli za medobčinsko strokovno knjižničarsko organizacijo in ustanovili samostojno društvo za območje štirih koroških občin z imenom Društvo knjižničarjev Ravne na Koroškem.

V letu 1977 se na predlog dr. Franca Sušnika Društvo knjižničarjev Ravne na Koroškem preimenuje v Društvo koroških knjižničarjev Ravne na Koroškem, v letu 1991 pa v Društvo bibliotekarjev Koroške.

PREDSEDNIKI DBK

Jožko Herman 1961-1975
Alojz Pikalo 1975 – 1980
Hedvika Gorenšek 1980 – 1983
Meta Boštjan 1983 – 1988
Vlasta Zaberčnik 1988 – 1992
Majda Kotnik-Verčko 1993 – 1997
Darja Molnar 1997 – 2002
Vlasta Zaberčnik 2002-2006
Simona Vončina 2006-2011
Simona Vončina 2011-2016
Lea Vavkan 2016-2021
Branka Mrđenović, 2021-

ČOPOVO DIPLOMO SO PREJELI

Dr. Franc Sušnik – 1967
Jožko Herman – 1967
Ožbej Lodrant – 1973
Marija Suhodolčan – 1975
Marjana Vončina – 1981
Majda Kotnik-Verčko – 1998
Ivanka Kus – 2001

STROKOVNE EKSKURZIJE DBK

Od leta 1981 društvo enkrat na leto organizira strokovno ekskurzijo. Vedno se odločimo za ogled česa zanimivega s področja naše stroke, prijetno združimo s koristnim in tako pridobimo marsikatero izkušnjo, ki jo lahko s pridom uporabimo pri svojem delu. Velikokrat pa se spletejo med kolegi iz različnih koncev Slovenije tudi prijateljske vezi in nam tudi knjižničarji iz drugih slovenskih knjižnic radi vrnejo obisk.

Obiskali smo:

 • Tolmin – ogled nove knjižnice (1981)
 • Ptuj – ogled knjižnice (1983)
 • Maribor – ogled Univerzitetne knjižnice (1985)
 • Ljubljana – ogled Pionirske knjižnice in Semeniške knjižnice ter ogled razstave v Narodni galeriji » Kitajsko slikarstvo dinastije Ming in Čing« (1988)
 • Maribor – ogled nove Univerzitetne knjižnice (1989)
 • Velenje – ogled novo opremljene knjižnice in muzejske zbirke v gradu (1990)
 • Ljubljana – obisk Slovenskeg knjižnega sejma in Volčji potok (1992)
 • Novo mesto – ogled knjižnice, Kostanjevica (1993)
 • Maribor, Ptuj – ogled nove knjižnice v Novi vasi, knjižnice na Ptuju, ptujskega gradu in Ptujske gore (1994)
 • Dolina Soče – Kobarid, ogled muzeja (1996)
 • Notranjska – Idrija, Štanjel, Kobjeglava (1997)
 • Bela krajina – ogled knjižnice v Metliki, Župančičeve rojstne hiše v Vinici (1998)
 • Prekmurje – ogled knjižnic v Murski Soboti in Lendavi (1999)
 • Nova Gorica – ogled nove knjižnice (2000)
 • Novo mesto – ogled nove knjižnice (2001)
 • Ptuj – ogled nove knjižnice (2002)
 • Krško – ogled knjižnice in gradu Rajhenburg (2003)
 • Prekmurje, Goričko – ogled nove knjižnice v Murski Soboti, tromeja, Grad, Selo in Ižakovci (2004)
 • Avstrijska Koroška – ogled Študijske knjižnice in znamenitosti mesta Celovec, Gosposvetsko polje, Gospa sveta, Krnski grad in Visoke Ostrvice (2005)
 • Koper in del slovenske Istre (2006)
 • “Po deželi radovljiški” (2007)
 • Kamnik, Tunjice (2008)
 • Strokovna ekskurzija v deželo “žive vode” – Tolmin (2009)
 • Strokovna ekskurzija “Knežje mesto” – Celje (2010)
 • Strokovna ekskurzija “dežele pod Snežnikom” – Postojna (2011)
 • Strokovna ekskurzija na Slovensko Koroško v Avstriji -“Labotska dolina in Podjuna” (2012)
 • Strokovna ekskurzija “Skrivnosti dolenjske rečne krajine” (2013)
 • Strokovna ekskurzija v Ljubljano “Po sledeh rimske Emone” (2014)
 • Strokovna ekskurzija na slovensko obalo “od Izole do Sečovelj (2015)
 • Strokovna ekskurzija v Lendavo (2016)
 • Strokovna ekskurzija v Trst (2017)
 • Strokovna ekskurzija na Vrhniko (2018)
 • Strokovna ekskurzija v Radje ob Dravi (2019)
 • Strokovna ekskurzija v Slovenj Gradec (2022)
 • Strokovna ekskurzija po Mežiški dolini (2023)